Eat legumes, broccoli, nuts, seeds, and fermented foods

Kris Verburgh – The longevity code

Healthy food seems to be your safest bet for living longer, because technology that reverses aging is not (yet) available

One thought on “Eat legumes, broccoli, nuts, seeds, and fermented foods

  • Schrijver ook van de voedselzandloper vls mij. Zijn methode is niet onomstreden. Zag hem op tv ooit zijn methode uitleggen, herinner me vooral hoe uitgemergeld en grauw hij er uit zag.

Comments are closed.